ASP veri siralama
ASP ile hicbir ayar yapmadan siralama yaptigimiz zaman ya veriler alt alta yada yanyana siralanir.
Fakat bu sekil bir kodlama her zaman gorunus acisindan guzel olmaz (orn: fotograf albumleri). Bunu yanyana 5 (veya belirleyeceginiz bir sayi) tane ve kalanlari altina gelecek sekilde gostermek aslinda hicte zor degil.

Asagidaki kodu ornek alarak sizde uygulamalarinizda siralamanizi sekillendirebilirsiniz.

strSQL = "Select * from TABLO order by ad asc"
Set Rs = Baglanti.Execute(strSQL)
L=0
Do While Not Rs.Eof
L=L+1
Response.Write Rs("id")
If L = 3 then 'Burda 3 sayisi 3 listelenecek veri ardindan alt satira gecilecek demektir.'
Response.Write "<br/>"
L = 0
End If
Rs.MoveNext
Loop
September 1, 2008
Ayberk Atasay
ASP
1 yorum